Garanties i Devolucions

1.Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a Farmàcia Isabel Prendes. – C/ Josep Coreleu, 47, Vilanova i la Geltrú, 938931069 farmaciaprendes@gmail.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, a excepció de les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns Farmàcia Isabel Prendes. – C/ Josep Coreleu, 47, Vilanova i la Geltrú sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

3. Model de formulari de desistiment:

A l’atenció de: Farmàcia Isabel Prendes. – C/ Josep Coreleu, 47, Vilanova i la Geltrú, 938931069 farmaciaprendes@gmail.com

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

Demanat el/rebut el (*)

Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

Data

 (*) Ratlli’s el que no escaigui.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  2. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  3. l subministro de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  4. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

4. Producte defectuós d’origen:

La devolució està garantida. Una vegada rebem el producte defectuós procedirem a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

5. Producte que, per error, no respon al de la comanda:

Farmàcia Isabel Prendes assumirà amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament de la comanda realitzadaasumirà

Abrir chat
1
¿Quieres hacernos una consulta?
Hola!👋
¿En qué podemos ayudarte?